Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Chính trị » Không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, mua chuộc

(Chính trị) - Là một trong những nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới của ngành Thanh tra và ngành Công an được đề cập tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-BCA-TTCP giữa Bộ Công an (BCA) và Thanh tra Chính phủ (TTCP) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) diễn ra sáng nay (11/4) tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BCA, Thượng tướng Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đồng chủ trì Hội nghị.

Khong de cac the luc thu dich, phan dong loi keo, mua chuoc - Anh 1

Tổng TTCP Phan Văn Sáu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PH

Các nội dung phối hợp đều được cụ thể hóa

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn cho biết, ngay sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, lãnh đạo BCA và TTCP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hai ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp, trọng tâm là chỉ đạo triển khai, thực hiện ở các đơn vị, cán bộ trực tiếp làm công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN. Hằng năm, những nội dung phối hợp trong Quy chế phối hợp đều được cụ thể hóa trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch công tác của hai ngành.

Hai ngành đã chủ động phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN. Các cơ quan, đơn vị thuộc hai ngành thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự; công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN. Việc trao đổi thông tin được thực hiện bằng văn bản, trao đổi trực tiếp hoặc qua phương tiện thông tin liên lạc theo phương thức thông qua các đơn vị chuyên môn đầu mối do hai bên chỉ định hoặc đơn vị được giao theo việc cụ thể.

Khong de cac the luc thu dich, phan dong loi keo, mua chuoc - Anh 2

Bộ trưởng BCA, Thượng tướng Tô Lâm trao Kỷ niệm Chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các đồng chí Lãnh đạo TTCP. Ảnh: PH

BCA đã thường xuyên phối hợp với TTCP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ và bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; đã tham mưu TTCP ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ TTCP.

Đối với công tác phối hợp trong công tác PCTN, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, hai ngành đã phối hợp tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và Ban cán sự Đảng TTCP ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác PCTN. TTCP thường xuyên trao đổi thông tin các vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố; các thông tin này được Cơ quan điều tra BCA xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và có văn bản trả lời TTCP theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Bên cạnh đó, hai ngành cũng đã tích cực phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các trụ sở TCD ở Trung ương; xử lý vụ việc nhiều người KN,TC gây phức tạp về an ninh, trật tự; thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, nghiệp vụ thanh tra; phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự, thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN ngày càng được đẩy mạnh; phối hợp trong việc bảo vệ người tố cáo.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 9 nội dung phối hợp

Các ý kiến tham gia thảo luận đều đồng tình với báo cáo sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành cũng như thống nhất với 6 tồn tại và nguyên nhân được đưa ra tại Hội nghị.

Khong de cac the luc thu dich, phan dong loi keo, mua chuoc - Anh 3

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: PH

Nhân dịp này, Bộ trưởng BCA, Thượng tướng Tô Lâm đã trao tặng Kỷ niệm Chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Tổng TTCP Phan Văn Sáu cùng các Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh, Ngô Văn Khánh, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đã cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng BCA, Thượng tướng Tô Lâm đã tặng Kỷ niệm Chương cho các đồng chí lãnh đạo TTCP. Đây là tình cảm đặc biệt mà ngành Công an giành cho ngành Thanh tra. Thay mặt lãnh đạo TTCP, Tổng TTCP Phan Văn Sáu xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với ngành Công an.

Về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, Tổng TTCP nhấn mạnh, trong thời gian qua, lực lượng Công an, Thanh tra các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN. Qua việc thực hiện Quy chế, chất lượng các mặt công tác của hai ngành được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Cũng theo Tổng TTCP Phan Văn Sáu, mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những mặt chưa làm được, cần quan tâm tích cực trong thời gian tới. Tổng TTCP Phan Văn Sáu đề nghị hai ngành cần tiếp tục thực hiện quy chế, Lãnh đạo TTCP và Lãnh đạo BCA cần có sự quán triệt chỉ đạo sâu sát hơn để các đơn vị của hai ngành từ trung ương đến địa phương thấu hiểu hơn trong công tác phối hợp.

Tổng TTCP Phan Văn Sáu cũng đề nghị 2 ngành tiếp tục rà soát bổ sung một số nội dung của Quy chế phối hợp theo hướng cụ thể và bám sát các quy định của pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành mình…

Về thời gian tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đề nghị nên tổ chức vào quý I năm sau để tổng kết công tác của năm trước.

Khong de cac the luc thu dich, phan dong loi keo, mua chuoc - Anh 4

Bộ trưởng BCA, Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PH

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng BCA, Thượng tướng Tô Lâm đã biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua của hai ngành trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. Các ý kiến tham gia thảo luận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân tích, đánh giá cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện. Các nội dung trong Quy chế phối hợp đã được hai ngành nghiêm túc thực hiện.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng BCA, Thượng tướng Tô Lâm lưu ý, Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, hai ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả 9 nội dung phối hợp được quy định trong Quy chế phối hợp; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành. tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ngành Thanh tra, không để các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị tác động, lôi kéo, mua chuộc cán bộ, chiến sĩ. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián của các cơ quan đặc biệt nước ngoài. Thẩm tra, xác minh lai lịch và thái độ chính trị của người được tuyển dụng vào công tác tại TTCP.

Khong de cac the luc thu dich, phan dong loi keo, mua chuoc - Anh 5

Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo TTCP cùng các cán bộ chủ chốt 2 cơ quan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PH

Tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN; chủ động phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN. Đặc biệt, phối hợp báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa Trụ sở TCD Trung ương vào diện mục tiêu bảo vệ của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo Nghị định số 37/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, nghiệp vụ thanh tra đảm bảo hiệu quả thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn công tác; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng Thanh tra đáp ứng tốt các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, trong sạch, công tâm.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra chuyển sang Cơ quan điều tra BCA để tiếp tục điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật, tránh tình trạng kéo dài…

Từ năm 2014 đến nay, TTCP đã chuyển hồ sơ 30 vụ việc vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm qua hoạt động thanh tra sang Cơ quan điều tra BCA tại Dự án Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyester Đình Vũ; Dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên; Tổng Cty Đường sắt Việt Nam; Tổng Cty Lương thực miền Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Tổng cục Thuế và Cục thuế TP Hà Nội; Dự án cải tạo, mở rộng Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2…

Kết quả các vụ việc điển hình đã được Cơ quan Điều tra thuộc BCA tổ chức triển khai theo quy định của pháp luật.

(Theo Thanh Tra)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@chutichhochiminh.net
Xem thêm: