Chủ Tịch Hồ Chí Minh » ban-doc » Sáp nhập các bộ khó vì lợi ích hay điều gì?

(ban-doc) - Đề xuất sáp nhập một số Bộ ngành là đề tài được tranh luận sôi nổi bên hành lang Quốc hội những ngày gần đây. Từ “quan ngại” của những người đứng đầu các Bộ ngành, cho đến những ý kiến trái chiều của người dân cả nước đều đang rất được quan tâm.


Theo Nghị quyết số 18-NQ/TW – Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, rất nhiều đề xuất được đưa ra để thực hiện. Trong đó, nổi bật là kiến nghị sáp nhập một số tỉnh thành, các Bộ ngành với nhau.

Về vấn đề sáp nhập một số Bộ ngành, trong đó có ý kiến sáp nhập Bộ Kế hoạch – Đầu tư và Bộ Tài Chính, xin trích phát biểu của ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: “Cái này phải nghiên cứu kỹ, thận trọng để đảm bảo chuyện có nhập hay không nhập phải dựa trên cơ sở khoa học, phương pháp luận và phải đảm bảo tính bền vững chứ không phải nay nhập, mai tách”.

Rõ ràng, khi Trung ương Đảng ra quyết tâm, hiện nay Quốc hội chỉ cần bàn bạc để có thể đưa ra được quyết sách chọn một mô hình quản lý hành chính chuẩn mực nhất cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Đây là điều kiện để tạo chuẩn mực làm khuôn khổ cho phát triển kiến tạo ổn định lâu dài. Nhưng, nhìn vào những gì mà các Bộ ngành đang “quan ngại”, thì có lẽ quyết tâm về cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy Nhà nước vẫn chỉ là cái đích còn xa mới hướng đến được.

Xây dựng một nền hành chính hiện đại hơn nữa có thành công hay không quan trọng là quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân, hãy đặt vào đó những biểu hiện cụ thể, chứ đừng đặt “biển hiện” vô nghĩa nữa.

Xây dựng một nền hành chính hiện đại hơn nữa có thành công hay không quan trọng là quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân, hãy đặt vào đó những biểu hiện cụ thể, chứ đừng đặt “biển hiện” vô nghĩa nữa.

Nếu có quyết tâm thì liệu còn khó?

Nhìn ngay vào thực trạng nếu sáp nhập các Bộ với nhau, vấn đề đầu tiên đó là mất “cái ghế quyền lợi”. Và thực tế này, rất khó để có thể chấp nhận đối với rất nhiều người. Chắc chắn sẽ có tình trạng không vui, không hài lòng mà chính từ đó là dẫn tới thực trạng làm khó khăn, cản trở công tác tinh gọn bộ máy Nhà nước.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, đó mới chỉ là ý kiến chủ quan. Về mặt khách quan, chúng ta vẫn cần phải công nhận một điều rằng, cải cách hành chính chưa bao giờ là vấn đề dễ dàng, và những con số đôi khi chẳng phản ánh được vấn đề. Rút gọn số lượng các Bộ ngành ngày hôm nay, mà để gây hậu quả, rồi dẫn đến tăng vào ngày hôm sau, đó cũng là vấn đề cần chú ý.

Thực sự, một lộ trình đủ đầy sự quyết tâm, đủ đầy sự tính toán chu toàn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng cần phải có để có thể hoàn thành được lộ trình cải cách bộ máy hành chính Nhà nước, giúp tinh gọn bộ máy Nhà nước, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý.

Quyết tâm sẽ có được từ đâu?

Có thể khẳng định một điều, quyết tâm cải cách hành chính, đổi mới trong quản lý Nhà nước do Bộ Chính trị đặt ra nhận được sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân. Nhưng thực tế, sự đồng thuận chỉ đến một cách đồng bộ nếu nhận thức ở mỗi cá nhân phải rõ ràng, đầy đủ. Có nhận thức được vấn đề thì mỗi cá nhân mới có thể đi đến những hành động cụ thể, nói ở đây là nhắc đến bộ phận cán bộ lãnh đạo, có quyết tâm, có ý chí thì mới có thể thành công.

Với thắc mắc về tính hiệu quả, quan điểm cá nhân được đưa ra đó là không có thực tiễn thì lấy sao được kết quả để đánh giá. Thực sự, trước mỗi vấn đề mới trong cải cách hành chính, bộ máy hành chính Nhà nước, nếu không có thực nghiệm thì sẽ không thể đánh giá tổng kết vấn đề.

Trước mắt, hoàn toàn chúng ta có thể thử nghiệm trong một phạm vi hợp lý để có cơ sở tổng kết đánh giá mô hình quản lý đã hợp lý chưa, thuận lợi khó khăn trong tổ chức hệ thống hành chính là gì; đánh giá thích nghi văn hoá, thích nghi cơ chế,… Từ thực tế mới có thể nhận định việc sáp nhập đã hợp lý chưa, tầm xa hơn có thích nghi được không để lấy kinh nghiệm tổ chức lại các đơn vị hành chính ở những địa bàn khác.

Vấn đề ở đây, chúng ta không khuyến khích sự cải cách, đổi mới một cách máy móc, số lượng hóa, nhưng cũng đừng quan trọng hóa vấn đề. Thực trạng đặt ra là hãy đừng chần chừ, đừng cứ mãi quan ngại, vì chẳng còn chỗ cho sự chần chừ, hay sự tính toán nhỏ nhen được chấp nhận nữa.

Xây dựng một nền hành chính hiện đại hơn nữa có thành công hay không quan trọng là quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân, hãy đặt vào đó những biểu hiện cụ thể, chứ đừng đặt “biển hiện” vô nghĩa nữa. Hãy từ bỏ lợi ích cá nhân để hướng đến lợi ích chung của toàn xã hội.

CTV Hoàng Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@chutichhochiminh.net
Xem thêm: