"tam guong"

Ông Lê Thanh Hải trao Bằng khen chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ông Lê Thanh Hải trao Bằng khen chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

28/09/2011 | Ngày 27/9, Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức tổng kết 3 năm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề...
42 năm Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2011)

42 năm Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2011)

07/09/2011 | Thường xuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là thiết thực thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân,...