Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "thống nhất"

"thống nhất"

Ai phá Hiệp định Paris?: Sau ngày 27/1/1973 và chính sách 4 không của ông Thiệu

Ai phá Hiệp định Paris?: Sau ngày 27/1/1973 và chính sách 4 không của ông Thiệu

27/01/2018 | Được khuyến khích bởi cả Kissinger và Nixon, Tổng thống Thiệu đã tái khẳng định chính sách “4 không” ngay khi Hiệp định Paris được ký: Không thừa nhận kẻ thù, không có chính phủ liên minh dưới...
Cảm nhận quê hương hôm nay từ thành phố mang tên Bác

Cảm nhận quê hương hôm nay từ thành phố mang tên Bác

24/04/2017 | 42 năm về trước TP Hồ Chí Minh đón mùa xuân hòa bình, thống nhất đầu tiên với sự khác biệt không thể che giấu, niềm vui đoàn tụ đến cùng lúc với nỗi đau chia cắt. Người ở lại với chồng chất...
Đường Hồ Chí Minh trên biển – Biểu tượng khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc

Đường Hồ Chí Minh trên biển – Biểu tượng khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc

13/12/2011 | Cách đây 50 năm, ngày 23/10/1961, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân được thành lập, đánh dấu sự ra đời của lực lượng vận tải...