Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "tu tuong ho chi minh"

"tu tuong ho chi minh"

TP.HCM: Công chức sẽ ký cam kết không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

TP.HCM: Công chức sẽ ký cam kết không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

18/04/2017 | Trên đây là một nội dung trong kế hoạch hành động nhằm nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng trong nội bộ mới được UBND TP.HCM ban hành. Cán bộ công chức cần chủ động đấu tranh bảo vệ nền...
GS Hoàng Chí Bảo: Chính phủ kiến tạo là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh

GS Hoàng Chí Bảo: Chính phủ kiến tạo là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh

15/01/2017 | GS Hoàng Chí Bảo (ảnh bên), chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khóa X, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài – nhân lực khẳng định, ngay từ những...
Lựa chọn, sử dụng cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Lựa chọn, sử dụng cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

03/02/2012 | Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên

24/03/2011 | Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Đức Việt, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thanh...
Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên

Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên

10/10/2007 | Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh xây dựng đội ngũ và chăm lo, bồi dưỡng cán bộ là một công việc trọng yếu của Đảng. Hơn ai hết, Người hiểu rất rõ rằng “cán bộ là cái...
Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

01/10/2007 | Khái niệm chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh mang nhiều ý nghĩa khác nhau, chủ yếu tập trung vào các nội dung sau: – Chủ nghĩa xã hội như là một phong trào lịch sử mang tính chính trị xã...
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế

22/05/2005 | Hồ Chí Minh là một hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử VN và cả lịch sử thế giới: vừa thấu hiểu sâu sắc văn hóa phương Đông, vừa lịch duyệt văn hóa phương Tây, nhưng cả hai đều trên cơ sở...