Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Giáo dục, Tư tưởng Hồ Chí Minh » Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việc học không phải chỉ xem sách nhiều là được

(Giáo dục) - 21 giờ 30 ngày 24-4-1950, chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với học viên khóa II Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Việt Bắc.

Trong lời phát biểu, Người đã chỉ ra một số thiếu sót của nhà trường trong việc giảng dạy và gợi ý về cách tổ chức để đạt kết quả tốt hơn. Người căn dặn các học viên:”Việc học không phải chỉ xem sách nhiều là được. Như vậy là lý luận suông. Phải kết hợp thực tiễn với lý luận, học đi đôi với trao đổi kinh nghiệm thực tế. Học phải tự giác và tự động”.

ho-chi-minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với học viên khóa II Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Việt Bắc.

Người đặc biệt nhấn mạnh việc tư dưỡng phẩm chất của người cán bộ: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính và gần gũi quần chúng, hai điểm ấy các đồng chí phải làm cho được. Như thế mới xứng đáng là người đảng viên, là người cách mạng”.

BNS Hồ Chí Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: