Chủ Tịch Hồ Chí Minh » An ninh Quốc phòng » Đặc công Việt Nam: Luyện rèn để ngày càng “đặc biệt tinh nhuệ”

(An ninh Quốc phòng) - Phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh chủng Đặc công đã hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến.

Đặc công Việt Nam: Luyện rèn để ngày càng “đặc biệt tinh nhuệ”

Đặc công Việt Nam: Luyện rèn để ngày càng “đặc biệt tinh nhuệ”

Để góp phần xây dựng lực lượng “đặc biệt tinh nhuệ” trước yêu cầu mới, trong giai đoạn 2014-2019, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh chủng Đặc công đã hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến. Nội dung huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với diễn tập hiệp đồng chiến đấu, xử lý các tình huống, nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các đơn vị.

Nhiều phong trào, mô hình thi đua trong huấn luyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”; “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”… Kết quả huấn luyện hằng năm đều đạt hơn 90% khá, giỏi, nhiều đơn vị liên tục đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Đặc công Việt Nam: Luyện rèn để ngày càng “đặc biệt tinh nhuệ” - Ảnh 2.

Huấn luyện chống khủng bố trên nhà cao tầng.

Đặc công Việt Nam: Luyện rèn để ngày càng “đặc biệt tinh nhuệ” - Ảnh 3.

Bộ đội đặc công tham gia huấn luyện kỹ thuật khắc phục vật cản.

Đặc công Việt Nam: Luyện rèn để ngày càng “đặc biệt tinh nhuệ” - Ảnh 4.

Nữ chiến sĩ đặc công luyện tập võ thuật.

Thế Vũ/Quân đội Nhân dân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: