Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Chính trị » Kỳ vọng những quyết sách mới

(Chính trị) - Tuần này, hoạt động của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân. Các nội dung quan trọng được Hội nghị tập trung thảo luận, xem xét gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị đã nhìn nhận mặt ưu và nhược của chính sách cũ, từ đó đề ra phương hướng cải cách trong thời kỳ mới. Điều này đang được người dân kỳ vọng là động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Báo Hànôịmới lược ghi một số ý kiến của bạn đọc.

Ông Phạm Đức Phú, 38 năm tuổi Đảng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên:

Tinh thần cầu thị, nhìn thẳng sự thật

Theo dõi Hội nghị Trung ương 7 lần này, tôi và nhiều người đều nhận thấy, ngay trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc hội nghị đã nêu đúng và trúng 3 vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết trong giai đoạn mới: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đây thực sự là những vấn đề then chốt, có mối quan hệ mật thiết và tác động sâu rộng đến toàn bộ sự phát triển của đời sống kinh tế – xã hội ở bất cứ thời kỳ nào. Bác Hồ từng dạy: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Điều đó đã minh chứng cho tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, muốn xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm – tài, bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng… cần chú trọng đến cả việc thu hút nhân tài thông qua những ưu đãi cụ thể về chính sách tiền lương và BHXH, bảo đảm người tài có thu nhập xứng đáng với khả năng, vị trí công tác.

Điểm đặc biệt là các ý kiến tại hội nghị đã chỉ ra những điểm yếu kém cần khắc phục trong công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ; những bất cập, lạc hậu về chế độ tiền lương và chính sách BHXH. Từ đó đề ra phương hướng sửa đổi, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tôi và đông đảo người dân tin rằng, với sự thẳng thắn, cầu thị, không ngại vạch ra những yếu kém để sửa đổi, chắc chắn chúng ta có thể kỳ vọng vào một sự đổi thay tích cực cho những vấn đề này.

Trung tá Vương Khắc Tăng, 45 năm tuổi Đảng, xã Đông Hội, huyện Đông Anh:

Tạo bước đột phá

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bàn, ra quyết sách nhiều vấn đề quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược cho phù hợp với nhiệm vụ mới; cải cách chính sách tiền lương, chính sách BHXH, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Kỳ vọng chung của đông đảo người dân, Hội nghị Trung ương 7 sẽ tạo những đột phá mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời, Hội nghị Trung ương 7 cũng mở đường cho những cải cách hiệu quả về chính sách tiền lương và BHXH.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, hội nghị diễn ra trong không khí thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, đúng quy định của Đảng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả này là động lực để đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra với quyết tâm cao và khí thế mới.

Ông Trần Thiện Thuật, 49 năm tuổi Đảng, Trưởng ban Pháp chế HĐND phường Quán Thánh, quận Ba Đình:

Tin tưởng vào những cải cách mới

Việc đưa cả ba đề án: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách BHXH để thảo luận trong kỳ hội nghị này cho thấy Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng lúc chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, tập trung xây dựng chính sách xã hội ưu việt, tạo động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với công việc. Đã đến lúc phải cải cách cơ bản chính sách tiền lương để khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

Bên cạnh đó, chính sách BHXH với vai trò là một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước quan tâm phát triển theo định hướng thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước.

Theo dõi qua báo, đài, được biết về những ý kiến thảo luận, góp ý thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu, tôi tin tưởng hội nghị sẽ quyết định được những vấn đề mới, có tính cải cách, từ đó ban hành các nghị quyết chỉ đạo thực hiện trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Bà Trần Thị Hiếu, 50 năm tuổi Đảng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín:

Mong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 sớm đi vào cuộc sống

Tình hình trong nước và thế giới hiện nay đã khác rất nhiều so với 20 năm trước, bởi sự phát triển mạnh của kinh tế thời kỳ hội nhập với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín và năng lực; đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xác định rõ yêu cầu này, Hội nghị Trung ương 7 sẽ đưa ra được quyết sách để xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Tôi kỳ vọng vào kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và mong muốn các nghị quyết của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

(Theo Hà Nội Mới)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: