Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Cuộc đời » Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh (Kỳ II)

(Cuộc đời) - Tháng 9/1945 câu kết với các đế quốc Mỹ, Anh và bọn phản động Quốc dân Đảng Trung Quốc, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, âm mưu xóa bỏ mọi thành quả của Cách mạng tháng Tám. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn  quân, toàn dân ta vừa đánh trả bọn thực dân Pháp xâm lược ở miền Nam, vừa đối phó với bọn phản động Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc.

Quân đội Trung Hoa Dân quốc đến Hải Phòng, năm 1945

Quân Anh đến Sài Gòn, tháng 9 năm 1945

Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 được ký kết giữa Việt Nam và Dân chủ Cộng hòa  Pháp. Quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi miền Bắc Việt Nam.

Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946

ho chi minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh và thư ký riêng Vũ Đình Huỳnh tại Paris năm 1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Marius Moutet ký bản tạm ước Việt - Pháp ngày 14-9-1946

 

ho chi minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Marius Moutet ký bản tạm ước Việt - Pháp ngày 14-9-1946

Quân đội Pháp mở rộng đánh chiếm miền Nam, kéo ra chiếm đóng miền Bắc, âm mưu tiến tới xóa bỏ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước tình hình ấy, tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Hồ Chí Minh ( 9 - 12 -1946 )

Sau đó Người trở lại Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong 9 năm, trường  kỳ kháng chiến, Bác Hồ cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo quân và dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhà sàn đầu tiên của Bác ở Vai Cày, Đại Từ, Thái Nguyên

ho chi minh

Ở chiến khu, mọi sinh hoạt của Bác...

ho chi minh

từ làm việc...

ho chi minh

đến việc ra các quyết định quan trọng đến vận mệnh dân tộc đều hết sức giản dị, đơn sơ

ho chi minh

Những hình ảnh Bác làm việc ở chiến khu Việt Bắc

ho chi minh

Bác Hồ đi công tác ở chiến khu Việt Bắc

 

ho chi minh

Bác tăng gia sản xuất ở chiến khu Việt Bắc

ho chi minh

Bác Hồ với đồng chí Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa

 

ho chi minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí bảo vệ và giúp việc tại chiến khu Việt Bắc

Ho chi minh

Bác Hồ đọc báo ở chiến khu Việt Bắc, năm 1951

 

ho chi minh

Bác Hồ nói chuyện về tình hình cách mạng trong nước và thế giới với cán bộ, chiến sỹ bảo vệ và phục vụ những ngày ở Chiến khu Việt Bắc.

ho chi minh

Ở Việt Bắc, Bác thường đi thăm bà con dân tộc

 

ho chi minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh và em bé

Còn tiếp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Tags: