Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Cuộc đời » Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh (Kỳ III)
ho chi minh

Ngoài giờ làm việc, Bác chơi thể thao và tập võ để nâng cao sức khỏe

ho chi minh

Ngoài giờ làm việc, Bác chơi thể thao và tập võ để nâng cao sức khỏe

Đến cuối năm 1953, Chiến tranh Đông Dương đã kéo dài 8 năm, Pháp lâm vào thế bị động trên chiến trường, quân đội dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng đã giải phóng nhiều khu vực rộng lớn ở Tây Nguyên, khu 5, các tỉnh Cao Bắc Lạng,.. Thời cơ đã đến, Bác và các đồng chí lãnh đạo của Đảng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh … đã họp bàn và ra quyết định mở chiến dịch Điện BIên Phủ.
ong ke

Hình ảnh "Ông Ké" trở nên quen thuộc, gần gũi với đồng bào các dân tộc

ho chi minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà sàn Việt Bắc

(Cuộc đời) -  

ho chi minh

Hồ Chủ tịch ở chiến khu Việt Bắc trong thời gian kháng chiến chống Pháp, cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Trường Chinh, sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

ho chi minh

Vào tháng 12 năm 1953, Bác và các đồng chí lãnh đạo của Đảng họp tại Việt Bắc quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ

 

ho chi minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Sau hai đợt tiến công ở Điện Biên Phủ, ta đã giành được nhiều thắng lợi rất lớn và rất quan trọng. Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng cả nước phối hợp hoạt động với mặt trận Điện Biên Phủ.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Tags: