Cuộc đời

Bác Hồ kính yêu và những năm Thìn đầy dấu ấn

Bác Hồ kính yêu và những năm Thìn đầy dấu ấn

30/01/2012 | Trong cuộc đời 79 mùa xuân của mình, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã có 7 lần đón Tết năm Thìn cổ truyền của dân tộc. Đó là những năm Thìn thật đáng nhớ, những năm Thìn đánh dấu những mốc...
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng thân Xuphanuvông

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng thân Xuphanuvông

16/12/2011 | Tháng 8-1945, cả Đông Dương thuộc Pháp sôi sục khí thế cách mạng. Nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia đứng dậy giành chính quyền sau 100 năm sống dưới ách nô lệ của thực dân Pháp. Lúc này Hoàng thân...
Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng XHCN ở miền Bắc

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng XHCN ở miền Bắc

12/10/2011 | Trở lại Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam là thi hành đúng Hiệp nghị Giơ ne vơ nǎm 1954 về Đông Dương; củng cố hoà bình,...
Đôi nét về cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh

Đôi nét về cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh

05/10/2011 | THỜI THƠ ẤU VÀ THANH NIÊN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890-1911) Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 nǎm 1890 tại quê ngoại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình...
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy viết báo cho người cầm bút

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy viết báo cho người cầm bút

12/08/2011 | Trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, một danh nhân văn hoá kiệt xuất của thế giới trong thế kỷ 20, Người là một nhà báo tài năng, đức độ sáng...
Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh (Kỳ III)

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh (Kỳ III)

03/09/2009 | Ngoài giờ làm việc, Bác chơi thể thao và tập võ để nâng cao sức khỏe Ngoài giờ làm việc, Bác chơi thể thao và tập võ để nâng cao sức khỏe Đến cuối năm 1953, Chiến tranh Đông Dương đã kéo dài...
Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh (Kỳ II)

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh (Kỳ II)

03/09/2009 | Tháng 9/1945 câu kết với các đế quốc Mỹ, Anh và bọn phản động Quốc dân Đảng Trung Quốc, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, âm mưu xóa bỏ mọi thành quả của Cách mạng tháng...
Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh (Kỳ I)

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh (Kỳ I)

30/08/2009 | Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Làng Trù - quê ngoại Bác Làng Sen - quê nội Bác Tháng 6/1911, Người ra nước ngoài,...
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bình dị một con người

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bình dị một con người

13/08/2007 | Trong dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO truy tặng danh hiệu: Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc – Nhà văn hoá lớn, một vị giáo sư chuyên ngành Việt Nam học người Đức tâm sự: “Hồ...