Khoa học

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

17/10/2011 | Hôm nay (16-10), đã diễn ra nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011). Tại Nam Định gần 160 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia các chuyến tàu...
Nữ đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ đào tạo làm tình báo

Nữ đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ đào tạo làm tình báo

07/10/2011 | Sinh năm 1916 ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, người con gái ấy được cha mẹ đặt tên cúng cơm là Nguyễn Thị Tích. Ông Nguyễn Trọng Quyến – thân sinh chị là một trong những người sớm...
Bắt đầu xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ

Bắt đầu xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ

07/10/2011 | Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ 2010. Chủ tịch hội đồng là ông...
Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”

07/10/2011 | Gần 140 tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, tướng lĩnh…tại Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”, khẳng định ý nghĩa lịch...
Học tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học tự nhiên và công nghệ

Học tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học tự nhiên và công nghệ

17/02/2010 | Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội và nhân văn đã được nghiên cứu và trình bày trong nhiều tác phẩm, riêng về khoa học tự nhiên và công nghệ còn chưa được phổ biến thoả đáng. Giữa khoa...
Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành khoa học và công nghệ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành khoa học và công nghệ

17/05/2007 | Ngày nay, đọc lại di huấn của Người, tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và đạo đức tác phong của Người, các nhà nghiên cứu đều không khỏi ngạc nhiên vì tính hiện đại cũng như tầm...