Chủ Tịch Hồ Chí Minh » Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà hoạt động Hàn Quốc

Tài liệu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà hoạt động Hàn Quốc

30/09/2018 | Dựa trên tài liệu mới được tìm thấy ở Pháp, phóng viên Kim Yong-rae của hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) tại Paris ngày 30/9 cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quan hệ hết sức mật thiết với các...
Phát hành tác phẩm ‘Đường Kách mệnh’ ở Italy

Phát hành tác phẩm ‘Đường Kách mệnh’ ở Italy

11/09/2018 | Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đây đã được dịch sang tiếng Italy và lưu hành rộng rãi ở nước này. Bản dịch tác phẩm “Đường Kách mệnh” (La Via Della Rivoluzione)...
Xây dựng Đảng ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh

14/02/2012 | Đảng Cộng sản Việt nam ra đời, cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái. Đảng cộng Sản Việt Nam ra đời là kết quả sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu...
Lựa chọn, sử dụng cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Lựa chọn, sử dụng cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

03/02/2012 | Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách...
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 – Những giá trị trường tồn

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 – Những giá trị trường tồn

01/09/2011 | Phần cuối của Bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: …“nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn...
Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9 : Nhớ mãi những việc Bác làm, những lời Bác dạy

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9 : Nhớ mãi những việc Bác làm, những lời Bác dạy

24/08/2011 | Cách đây 66 năm, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945 nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á ra đời, đất nước ta phải đối mặt với bao nguy cơ, thử thách, thế nước...
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việc học không phải chỉ xem sách nhiều là được

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việc học không phải chỉ xem sách nhiều là được

12/08/2011 | 21 giờ 30 ngày 24-4-1950, chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với học viên khóa II Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Việt Bắc. Trong lời phát biểu, Người đã chỉ ra một số thiếu sót của...
Tư tưởng của Hồ Chí Minh – Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa

Tư tưởng của Hồ Chí Minh – Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa

03/06/2011 | Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911- 5.6.2011): Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa Một trong những vấn đề mang tính cốt lõi trong tư tưởng của Hồ Chí Minh...
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nền kinh tế mở

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nền kinh tế mở

09/04/2011 | Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam không có tên trên bản đồ thế giới. Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do chủ tịch Hồ Chí Minh viết và công bố trước toàn thế...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên

24/03/2011 | Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Đức Việt, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thanh...
Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

12/03/2011 | Hồ Chí Minh là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Trong công tác xây dựng đảng, Người đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hồ Chí Minh gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị

01/03/2011 | Trong suốt quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập và hiện thực hóa hệ thống quan điểm về dân chủ trong tổ chức xây dựng xã hội...
Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh qua “Bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội"

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh qua “Bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội"

29/01/2011 | Ngày 21-10-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống Mali Môđibô Câyta đến thăm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Người đã nói chuyện với các thầy cô giáo, sinh viên và cán bộ, công nhân viên của...