"25 thang 7"

Biên niên sử Chủ tịch Hồ Chí Minh theo thời gian: Ngày 25-7

Biên niên sử Chủ tịch Hồ Chí Minh theo thời gian: Ngày 25-7

25/07/2011 | Ngày 25-7-1922, “Bức thư ngỏ” của Nguyễn Ái Quốc gửi Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp Albert Sarraut được công bố trên báo “L’Humanité”(Nhân Đạo). Biên niên sử Chủ tịch Hồ Chí Minh theo thời...