"cach mang"

Kỷ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Kỷ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

07/11/2012 | Trước khi Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo đất nước, Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết còn tồn tại, mỗi dịp kỷ niệm thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga, người ta thường bàn về nguyên...
Cách mạng Tháng Tám – Biểu tượng cuộc đấu tranh kỳ diệu

Cách mạng Tháng Tám – Biểu tượng cuộc đấu tranh kỳ diệu

19/08/2012 | Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam năm 1945 là cuộc cách mạng hết sức quan trọng không chỉ đối với Việt Nam, mà còn tác động lớn trên thế giới, nhất là đối với các nước thuộc địa khi đó. Đây...
Xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng, một sáng tạo lớn của Đảng

Xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng, một sáng tạo lớn của Đảng

08/08/2012 | Thực hiện chỉ đạo của  Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, hôm nay (8-8), Bộ tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức cuộc Hội thảo “Căn cứ địa cách mạng tỉnh Bình...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

02/04/2012 | Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, xây dựng lực lượng CAND là vấn đề rộng lớn, bao gồm cả công tác Đảng. Chỉ có làm tốt công tác này thì lực lượng CAND mới xứng đáng với vai trò nòng cốt...
Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng XHCN ở miền Bắc

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng XHCN ở miền Bắc

12/10/2011 | Trở lại Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam là thi hành đúng Hiệp nghị Giơ ne vơ nǎm 1954 về Đông Dương; củng cố hoà bình,...