Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "Cao đẳng Sư phạm"

"Cao đẳng Sư phạm"

Nhiều trường cao đẳng sư phạm địa phương đang đứng giữa ngã ba đường

Nhiều trường cao đẳng sư phạm địa phương đang đứng giữa ngã ba đường

09/06/2019 | Ngoài chất lượng đầu vào thấp, khó tuyển sinh, nhiều trường cao đẳng sư phạm đang lúng túng trong định hướng phát triển. Trong nhiều thập niên qua, các trường sư phạm đã góp phần quan trọng vào...