"dau tien"

Nữ đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ đào tạo làm tình báo

Nữ đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ đào tạo làm tình báo

07/10/2011 | Sinh năm 1916 ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, người con gái ấy được cha mẹ đặt tên cúng cơm là Nguyễn Thị Tích. Ông Nguyễn Trọng Quyến – thân sinh chị là một trong những người sớm...