Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "dạy con cái"

"dạy con cái"

Đừng chỉ trông chờ người khác dạy con, kể cả nhà chùa

Đừng chỉ trông chờ người khác dạy con, kể cả nhà chùa

09/06/2019 | Cha mẹ cần bình tĩnh quán xét xem cách đối xử với con, quan niệm giáo dục… đã thực sự đúng đắn chưa, chứ không thể chỉ trông chờ ở việc nhờ người khác dạy lại con cho mình, kể cả “người...
Theo luật mới, cha mẹ đánh đòn con cái sẽ bị coi là phạm pháp

Theo luật mới, cha mẹ đánh đòn con cái sẽ bị coi là phạm pháp

03/01/2017 | Điều luật vừa có hiệu lực đã gây nhiều tranh cãi vì thói quen “thương cho roi cho vọt” trong cách dạy con rất phổ biến hiện nay. Lệnh cấm đánh đập con cái đang gây tranh cãi tại Pháp Các cặp đôi...