Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "Dinh The Huynh"

"Dinh The Huynh"

Trường hợp đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh: chờ ý kiến Bộ Chính trị

Trường hợp đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh: chờ ý kiến Bộ Chính trị

19/05/2018 | Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về trường hợp đại biểu Đinh Thế Huynh đã 2 năm không tham gia các hoạt động của Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội...
Khai mạc Hội nghị Trung ương 6: Trung ương Đảng bàn việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức bộ máy

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6: Trung ương Đảng bàn việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức bộ máy

04/10/2017 | Hội nghị trung ương 6 khai mạc sáng nay 4-10 và dự kiến kéo dài tới hết 10-10. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu, khóa XII, sẽ thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong...
Trầm Bê và 24 đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng

Trầm Bê và 24 đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng

02/08/2017 | Trầm Bê và 24 đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng; Bà Hồ Thị Kim Thoa gửi đơn xin thôi việc; TP.HCM lắp 1.000 điểm Wi-Fi miễn phí; Ông Trần Quốc Vượng thay ông Đinh Thế Huynh làm thường...
Khi Bộ Chính trị phân công người tham gia Thường trực Ban Bí thư

Khi Bộ Chính trị phân công người tham gia Thường trực Ban Bí thư

02/08/2017 |  Bộ Chính trị phân công cán bộ tham gia Thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, người đang giữ chức trách này, điều trị bệnh. Theo văn bản số 37-TB/TW do Chánh văn phòng TƯ Nguyễn...
Ông Trần Quốc Vượng tham gia thường trực Ban bí thư

Ông Trần Quốc Vượng tham gia thường trực Ban bí thư

01/08/2017 | Trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh, Bộ chính trị phân công ông Trần Quốc Vượng tham gia thường trực Ban Bí thư. Ngày 1/8, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị...
Để chống tham nhũng, cán bộ ngành Nội chính Đảng phải giữ mình liêm chính

Để chống tham nhũng, cán bộ ngành Nội chính Đảng phải giữ mình liêm chính

24/02/2017 | Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã nói như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10 – KL/TW của Bộ Chính trị,...
Đã đưa 13 vụ án lớn ra xét xử trong năm 2016

Đã đưa 13 vụ án lớn ra xét xử trong năm 2016

23/02/2017 | Năm qua, Ban Nội chính cũng đã tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 06 vụ án lớn ra xét xử sơ thẩm, 07 vụ án lớn ra xét xử phúc thẩm Sáng 23/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết...
Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ Trung ương Đảng

Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ Trung ương Đảng

16/01/2017 | Ngày 16/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đến dự...
Tận dụng lợi thế của internet, mạng xã hội để đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng

Tận dụng lợi thế của internet, mạng xã hội để đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng

27/12/2016 | Các nhóm chuyên gia đã thực hiện hàng nghìn tin bài trên internet, mạng xã hội với nội dung định hướng đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”.  Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường...
Cán bộ tuyên giáo phải khai thác được sức mạnh của CNTT

Cán bộ tuyên giáo phải khai thác được sức mạnh của CNTT

26/12/2016 | Hoạt động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội còn nhiều khó khăn, trong khi trang thiết bị phục vụ công tác tuyên giáo lạc hậu. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần phải khai...
Chuẩn bị phương án phản bác hiệu quả luận điệu sai trái

Chuẩn bị phương án phản bác hiệu quả luận điệu sai trái

26/12/2016 | - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu ngành Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin và luận...
Tiếng trống lệnh liêm chính, vì dân

Tiếng trống lệnh liêm chính, vì dân

23/12/2016 | Ngày 20.12, Ủy viên Bộ Chính trị – Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017. Một nội dung quan trọng của Chỉ thị...
Nghiêm cấm tặng quà để vụ lợi: Cần ý thức từ mỗi cán bộ, đảng viên

Nghiêm cấm tặng quà để vụ lợi: Cần ý thức từ mỗi cán bộ, đảng viên

22/12/2016 | Để thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị, mỗi cá nhân phải ý thức được sự cần thiết và gương mẫu thực hiện. Bộ Chính trị ngày 19/12 ban hành Quy định số 55 yêu cầu một số việc cần...