Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "Đường Kách mệnh"

"Đường Kách mệnh"

Phát hành tác phẩm ‘Đường Kách mệnh’ ở Italy

Phát hành tác phẩm ‘Đường Kách mệnh’ ở Italy

11/09/2018 | Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đây đã được dịch sang tiếng Italy và lưu hành rộng rãi ở nước này. Bản dịch tác phẩm “Đường Kách mệnh” (La Via Della Rivoluzione)...