Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "giáo dục con cái"

"giáo dục con cái"

Đừng chỉ trông chờ người khác dạy con, kể cả nhà chùa

Đừng chỉ trông chờ người khác dạy con, kể cả nhà chùa

09/06/2019 | Cha mẹ cần bình tĩnh quán xét xem cách đối xử với con, quan niệm giáo dục… đã thực sự đúng đắn chưa, chứ không thể chỉ trông chờ ở việc nhờ người khác dạy lại con cho mình, kể cả “người...
Giáo dục con cái: Họ đang nghĩ gì?

Giáo dục con cái: Họ đang nghĩ gì?

20/03/2018 | Ai trong chúng ta cũng muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến với con mình, nhưng nhiều khi lại có những hành động ảnh hưởng đến nhân cách của con trẻ. Ngày 14/03, tại một tuyến đường liên huyện...
Phòng ngừa cạm bẫy cho học sinh

Phòng ngừa cạm bẫy cho học sinh

13/07/2016 | Thực trạng học sinh sa ngã vào con đường vi phạm pháp luật hay bị tử vong do hiếu động, thiếu sự quản lý của gia đình không còn là chuyện mới, nhưng thực tế vẫn diễn ra hằng ngày. Nhiều vụ việc...