"hoat dong"

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

17/10/2011 | Hôm nay (16-10), đã diễn ra nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011). Tại Nam Định gần 160 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia các chuyến tàu...