"kính yêu"

Bác Hồ kính yêu và những năm Thìn đầy dấu ấn

Bác Hồ kính yêu và những năm Thìn đầy dấu ấn

30/01/2012 | Trong cuộc đời 79 mùa xuân của mình, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã có 7 lần đón Tết năm Thìn cổ truyền của dân tộc. Đó là những năm Thìn thật đáng nhớ, những năm Thìn đánh dấu những mốc...