Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "Ngày sinh nhật Bác"

"Ngày sinh nhật Bác"

“Chúng tôi được thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh khác biệt với những nhà lãnh đạo khác…”

“Chúng tôi được thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh khác biệt với những nhà lãnh đạo khác…”

18/05/2018 | Ngày 17 tháng 5 tại Matxcơva trong phòng triển lãm “Photo Center” thuộc Liên đoàn các nhà báo Nga đã khai mạc triển lãm “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”. Đây là...
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc – Không bao giờ!

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc – Không bao giờ!

18/05/2016 | Lời nói giản dị và đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo một làn sóng xúc động mạnh mẽ và lòng tự hào dân tộc trong nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn các nhà...