Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "Nu doan vien"

"Nu doan vien"

Nữ đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ đào tạo làm tình báo

Nữ đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ đào tạo làm tình báo

07/10/2011 | Sinh năm 1916 ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, người con gái ấy được cha mẹ đặt tên cúng cơm là Nguyễn Thị Tích. Ông Nguyễn Trọng Quyến – thân sinh chị là một trong những người sớm...