Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "Pháp quyền"

"Pháp quyền"

Sao cuộc sống sôi sục mà pháp luật lại thờ ơ?

Sao cuộc sống sôi sục mà pháp luật lại thờ ơ?

21/04/2019 | Cuộc sống ở ta đã phát sinh quá nhiều điều khẩn thiết mỗi ngày, nhưng sự phản ứng của nhà làm luật sao lại chậm chạp quá vậy! Nếu chú tâm quan sát, chúng ta sẽ thấy cuộc sống còn ngổn ngang...
Thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Dân chủ và Pháp quyền

Thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Dân chủ và Pháp quyền

02/01/2014 | Vào đúng ngày Tết dương lịch (1.1.2014) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết quan trọng gửi đến toàn dân. Đây có thể coi là Thông điệp đầu năm của Thủ tướng. Đã có những nét mới trong...
Tư tưởng của Hồ Chí Minh – Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa

Tư tưởng của Hồ Chí Minh – Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa

03/06/2011 | Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911- 5.6.2011): Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa Một trong những vấn đề mang tính cốt lõi trong tư tưởng của Hồ Chí Minh...