Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "sự cố tấn công mạng"

"sự cố tấn công mạng"

Hơn 1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam

Hơn 1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam

13/06/2018 | Nhiều cuộc tấn công mạng có chủ ý nhằm vào các website của cơ quan Chính phủ, hệ thống tài chính… nhằm phá hoại hoặc đánh cắp thông tin. Theo thống kê, tính tới tháng 3 vừa qua, đã có hơn 1.500...
1.504 cuộc tấn công mạng diễn ra trong hai tháng đầu năm 2018

1.504 cuộc tấn công mạng diễn ra trong hai tháng đầu năm 2018

07/03/2018 | Theo ghi nhận của Trung tâm VNCERT, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có 1.504 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam với cả 3 loại hình: tấn công thay đổi giao diện (Deface), tấn công cài mã độc (Malware)...