"su nghiep"

Tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam vượt xa mức chung châu Á

Tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam vượt xa mức chung châu Á

18/12/2017 | Một báo cáo do Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) vừa công bố cho thấy 25% trong số các Giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Ban Giám đốc ở Việt Nam là phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám...
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chiến đấu vì một sự nghiệp rất vẻ vang

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chiến đấu vì một sự nghiệp rất vẻ vang

19/11/2011 | Khi nhà báo Wilfred Burchett qua đời (2-10-1983) ở Bulgaria – quê hương vợ ông – các đồng nghiệp và nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc ông. Thép Mới đưa tiễn ông với bài báo xúc động mang tiêu...