"tam giuong"

Tìm hiểu và tự rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tìm hiểu và tự rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

24/10/2007 | Năm 1967, Bác Hồ đã già và yếu đi nhiều. Nhưng ngày ba bữa, Người vẫn tự mình từ nhà sàn, đi bộ đến nhà ăn. Một phần, không muốn phiền anh em phục vụ, phần nữa, Bác muốn đặt ra cho mình một...