"tap trung"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả nước

25/01/2012 | Ngày 25/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công điện yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên cả nước trong những ngày nghỉ Tết...
Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

12/03/2011 | Hồ Chí Minh là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Trong công tác xây dựng đảng, Người đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hồ Chí Minh gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức...