"trí thức"

Lấp lánh màu áo Bộ đội Cụ Hồ

Lấp lánh màu áo Bộ đội Cụ Hồ

06/04/2014 | Một trong những sự kiện gây chú ý của dư luận tuần qua là chương trình trao Bảng vàng trí thức tiêu biểu của cả nước trên mặt trận kinh tế-xã hội được tổ chức trang trọng tại Khu di tích lịch...
Một thảm họa trí thức

Một thảm họa trí thức

28/03/2014 | Chữ in nghiêng là của ông Nguyên Ngọc *** Nói trắng ra, hiện nay người ta chán, ghét học văn, học sử, là vì dạy văn thì có thật sự dạy văn đâu mà là dùng văn để dạy chính trị, chủ yếu để dạy...
Điều gì sẽ đến khi lãnh đạo và trí thức cùng nhìn một hướng?

Điều gì sẽ đến khi lãnh đạo và trí thức cùng nhìn một hướng?

26/01/2013 | Trí thức đôi khi đối lập với chủ trương của lãnh đạo, khi chủ trương đó vì lợi ích của dân tộc, của đất nước, thì lãnh đạo và trí thức sẽ cùng nhìn một hướng. Thông thường trí thức...
Hồ Chủ tịch với trí thức dân chủ trong cách mạng tháng 8

Hồ Chủ tịch với trí thức dân chủ trong cách mạng tháng 8

12/01/2010 | Ngay từ cuối tháng chín đầu tháng mười năm 1945, thực dân Pháp lăm le tái xâm lược Nam Bộ rồi toàn cõi Việt Nam. Chúng ráo riết lùng tìm số người Việt xưa làm việc cho chính quyền thuộc địa, mua...