Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "trường dân lập"

"trường dân lập"

Thiết chế mô hình quản trị đại học phải tôn trọng quyền sở hữu của nhà đầu tư

Thiết chế mô hình quản trị đại học phải tôn trọng quyền sở hữu của nhà đầu tư

11/06/2019 | Theo Tiến sĩ Đặng Văn Đinh: “Thành phần hội đồng trường của sở giáo dục thuộc sở hữu riêng phải được thiết kế dựa vào nhà đầu tư”. Chia sẻ với PV, Tiến sĩ Đặng Văn Định- Trưởng...